Nieuws & Praktische Info

 

Silence is a Source of great strength, Meditation is the action of Silence

 

Tijdens de verschillende behandelingen zal er steeds gewerkt worden op de fysieke en mentale blokkades die je ervaart. De eerste behandeling heeft hierdoor een duurtijd van ongeveer 1 à 3 uren. De vervolgbehandelingen kunnen een kortere duurtijd bedragen, wanneer sommige blokkades al behandeld geweest zijn en/of reeds opgeheven zijn. De mogelijkheid bestaat dan ook dat niet elke vervolgbehandeling verloopt zoals de voorgaande.