Afspraak 

 

Don't dream your life, live your dreams

 

Tel: 0492/776 357 (enkel bereikbaar via sms of mail)

Een afspraak is mogelijk op: 

Maandag gesloten
Dinsdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Woensdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Donderdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Vrijdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Zaterdag 09:00 - 13:00 & 14:00 - 20:00
Zondag gesloten

Kracht van de Lotus

Paanderstraat 80

8791 Waregem

 

0492/776 357 (enkel bereikbaar via sms)

info@krachtvandelotus.be

Kracht van de Lotus

Paanderstraat 80

8791 Waregem

 

0492/777 211 (enkel bereikbaar via sms)

info@krachtvandelotus.be

 

BE0808.199.545

IBAN: BE59 6718 0191 3926

Let op! Onze emails belanden al eens in de spam folder. Vermeld daarom steeds je telefoonnummer wanneer je ons een email stuurt.

Zo kunnen we je, indien nodig, toch contacteren.

 

 

Hoe kan u ons vinden?

Komt u uit de richting van Deerlijk? Dan kan u ons vinden in de Paanderstraat ter hoogte van de tweede verkeersdrempel

Komt u uit de richting van de Kortrijkseweg? Dan kan u ons vinden in de Paanderstraat over de brug ter hoogte van de eerste verkeersdrempel

 

 

Bij het niet tijdig verwittigen of niet komen opdagen voor de gemaakte afspraak, ben ik voortaan genoodzaakt het volledige bedrag van de afspraak in rekening te brengen. Dit om misbruik van vertrouwen tegen te gaan! Zie onze annulatievoorwaarden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave/website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.