Klankschalen Meditatie

 

 

Klankschalen worden toegepast in meditatie vanwege de rustgevende klanken.

 

Het geluid van de klankschalen laat spanningen diep in het lichaam lostrillen en zorgt voor ontspanning, het beïnvloedt en vertraagt onze hersengolven en zenuwstelsel. Hierdoor geraak je in hele kalme en relaxte status waarbij je spanningen, stress, pijn en ongemak beter loslaat.

 

Tegelijkertijd geeft het geluid je immuunsysteem een positieve boost, doordat er meer zuurstof naar je organen gaat.

 

Ook werkt deze ontspanningsmuziek om de chakra's te balanceren en reinigen.

 

De Magie van Klankschalen

Net als gongs worden klankschalen al duizenden jaren gebruikt. Er is niet veel bekend hoe ze in het verre verleden gebruikt werden. De eerste geschriften die verwijzen naar de traditie van de klankschalen dateren uit de negende eeuw voor Christus.

 

Tot op heden worden klankschalen gemaakt in de boeddhistische landen rondom de Himalaya, Nepal, Buthan, India en Tibet. Maar ook in Korea, Japan en China, en ook bij ons in het Westen.

 

Al vele eeuwen geleden heeft men de magie van klankschalen ontdekt. Het enorm rustgevende effect, maar ook de effecten die klankschalen kunnen hebben op je lichaam en je emoties. Het mooie van klankschalen is dat de klanken effect hebben op bijna iedereen, of je er nu in gelooft of niet. Het effect van de muziek hangt deels af van persoonlijke smaak, bij klankschalen speelt smaak geen rol meer. 

 

Met de moderne natuurkunde kan een deel van de helende en rustgevende effecten van klankschalen worden verklaard. Albert Einstein relateerde al massa aan energie. En de natuurkundige Max Planck ontdekte het constante nummer dat energie en frequentie verbindt. Ofwel, frequentie heeft een effect op materie (massa).

 

Geluidsgolven zijn trillingen, die zich met zekere frequenties verplaatsen door lucht en ook door water. En ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water, vandaar dat we geluidstrillingen niet alleen horen maar ook kunnen voelen. Trillingen van klankschalen masseren zo als het ware alle cellen in ons lichaam.