Meditatie 

 

Meditation is being in Tune with our inner Universe

 

Klankschalen Meditatie

Klankschalen worden toegepast in meditatie vanwege de rustgevende klanken. Het geluid van de klankschalen laat spanningen diep in het lichaam lostrillen en zorgt voor ontspanning, het beïnvloedt en vertraagt onze hersengolven en zenuwstelsel.

 

Hierdoor geraak je in hele kalme en relaxte status waarbij je spanningen, stress, pijn en ongemak beter loslaat. Tegelijkertijd geeft het geluid je immuunsysteem een positieve boost, doordat er meer zuurstof naar je organen gaat. Ook werkt deze ontspanningsmuziek om de chakra's te balanceren en reinigen.

 

 

De Magie van Klankschalen

Net als gongs worden klankschalen al duizenden jaren gebruikt. Er is niet veel bekend hoe ze in het verre verleden gebruikt werden. De eerste geschriften die verwijzen naar de traditie van de klankschalen dateren uit de negende eeuw voor Christus. Tot op heden worden klankschalen gemaakt in de boeddhistische landen rondom de Himalaya, Nepal, Buthan, India en Tibet. Maar ook in Korea, Japan en China, en ook bij ons in het Westen.

 

Al vele eeuwen geleden heeft men de magie van klankschalen ontdekt. Het enorm rustgevende effect, maar ook de effecten die klankschalen kunnen hebben op je lichaam en je emoties. Het mooie van klankschalen is dat de klanken effect hebben op bijna iedereen, of je er nu in gelooft of niet. Het effect van de muziek hangt deels af van persoonlijke smaak, bij klankschalen speelt smaak geen rol meer. 

 

Met de moderne natuurkunde kan een deel van de helende en rustgevende effecten van klankschalen worden verklaard. Albert Einstein relateerde al massa aan energie. En de natuurkundige Max Planck ontdekte het constante nummer dat energie en frequentie verbindt. Ofwel, frequentie heeft een effect op materie (massa).

 

Geluidsgolven zijn trillingen, die zich met zekere frequenties verplaatsen door lucht en ook door water. En ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water, vandaar dat we geluidstrillingen niet alleen horen maar ook kunnen voelen. Trillingen van klankschalen masseren zo als het ware alle cellen in ons lichaam.

 

------------------------------------------------------------------

 

Tarief voor een behandeling:

 

Tarief: €60

Duurtijd: ongeveer 60min

 

Een helende klankschalen meditatie omvat 3 elementen:

 

  1. Door te mediteren richt je jou gedachten en emoties op het Hier & Nu. Via bewust ademhalen kom je dichter bij jezelf. Je komt in ontspanning.
  2. Door het gebruik van klankschalen kom je in contact met trillingen die een massage geven, zowel innerlijk als uiterlijk. Deze trillingen zijn in verbinding met je subtielere lichamelijke en fijnstoffelijke energieën. De klanken helpen om blokkades op te lossen en scheppen ruimte voor harmonie en welzijn. Ze zijn een krachtige brug tussen je binnenwereld en je buitenwereld.
  3. De meditatie met klankschalen zorgt voor een helend effect, doordat de trillingen resoneren met je aura en lichaamscellen. Zo komt er een natuurlijke verbinding tot stand tussen lichaam, ziel & geest en komt je hele energetische systeem in stroming. Dit helende aspect helpt je om emoties te transformeren en geeft je een lichamelijke en geestelijke ontspanning.

 

 

Wettelijke verplichting:

Volgens de wet ben ik verplicht te melden dat een Healing behandeling een alternatieve geneesmethode is die de medische geneeskunde niet vervangt maar wel een mooie aanvulling op kan zijn.

Ik ben geen dokter of stel geen diagnose, ik pas ook geen therapie in de medische zin toe.